Astma

Per 01-01-2016 zijn we gestart met de DBC Astma.

Doel: We willen de patiënten binnen onze praktijk die, volgens onze gegevens, astma hebben beter in kaart brengen en vooral de (inhalatie)therapie beter afstemmen op de ernst van het ziektebeeld.

Hoe gaan we dat doen:

1. We gaan alle patiënten die in 2015 inhalatiemedicatie hebben aangevraagd uit ons computerbestand halen, en op papier kijken of deze medicatie juist geïndiceerd was.

2. We gaan de mensen met de inhalatiemedicatie oproepen, een spirometrie doen, de klachten inventariseren eventueel allergietesten doen, om de diagnose Astma meer helder te krijgen.

3. Nadat de diagnose helder is gaan we samen met u kijken wat het beste medicatiebeleid is bij u.

4. We gaan, wederom samen met u, kijken wat het beste controle beleid is en hoe u het beste kunt handelen als u een eventuele verergering van uw astma hebt.

 

Om dit te realiseren gaan we u in de loop van 2016 oproepen om naar de praktijk te komen. Daar reserveren we 1 uur voor u; waarbinnen de spirometrie (longfunctieonderzoek of blaastest) verricht zal worden, een vragenlijst ingevuld wordt (de ACQ); dit zal met name door Patty gedaan worden. Aansluitend wordt u gezien door Koopmans voor het vaststellen van de diagnose en het vaststellen van het beleid wat het beste bij u past. 

 

Praktisch gezien kunt u in de loop van 2016 een uitnodiging verwachten van ons om op ons spreekuur te komen voor bovenstaande onderzoeken en besprekingen.

Omdat wij een uur reserveren voor u vragen wij u als u niet zou kunnen op de afgesproken tijd dit zo spoedig mogelijk door te geven, zodat we iemand anders op dit tijdstip kunnen plaatsen.

 

Mochten er nog vragen zijn, aarzel niet en neem contact op met ons.

Patty Schijns-Weijers, Praktijkondersteuner Astma/COPD

S. Koopmans, Huisarts

Contact

Spoednummer 0434501264
 

Huisartsenpraktijk Wijlre

Van Wachtendonckplein 20
6321 BG Wijlre
Telefoon:
0434501264
Receptenlijn:
0434501264
Fax:
0848707083
KvK:
51739763
Routebeschrijving >

over de praktijk