Elektronisch Patienten Dossier

Elektronisch Patienten Dossier, wat is de stand van zaken nu?

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de ontwikkeling van een elektronisch patiënten dossier (EPD). Doel was dat behandelaars waar dan ook via het Landelijk Schakel Punt (LSP) beschikking zouden hebben over uw essentiële medische informatie. Zo zijn ziekenhuizen, apotheken, huisartsenposten en heel veel huisartspraktijken aangesloten.

In 2012 is in de eerste kamer de voortgang van het LSP geblokkeerd. De hoofdreden van deze keuze was het onderliggende opt-out principe, ofwel van iedereen zijn de gegevens beschikbaar, tenzij anders aangegeven.

Toch valt veel zorgwinst te behalen met het beschikbaar hebben van medische informatie voor andere behandelaars. Daarom is gekozen voor een wijziging in een opt-in principe. Dit betekent dat uw gegevens alleen beschikbaar zijn als u daar uitdrukkelijke toestemming voor hebt gegeven.

Voorlichtingscampagne.

In November 2012 startte de vereniging zorgaanbieders voor zorgcommunicatie ( VZVZ ) een advertentiecampagne om u allen te informeren over deze ontwikkeling. Deze campagne wordt gesteund LHV, VHN, KNMP, NVZ, Min VWS en NPCF.

Wat te doen.

  • U wilt wel dat uw gegevens beschikbaar zijn voor waarneming.

              U kunt online toestemming geven via de website www.vzvz.nl onder het kopje toestemming. U print het formulier uit en geeft dit af op de praktijk. Of stuurt dit naar het mailadres van de praktijk.

 

  • U wilt niet dat uw gegevens beschikbaar zijn voor waarneming.

                  U vult het toestemmingsformulier ontkennend in en geeft dat af aan de praktijk. Of stuurt dit naar het mailadres van de praktijk

U kunt uiteraard altijd op een van de bovenstaande manieren een eenmaal gemaakte keuze weer wijzigen.

Wilt u meer informatie.

Voor meer informatie ligt in de wachtkamer een folder van de VZVZ.

Deze folder kunt u ook hier downloaden ( Brochure Uw medische gegevens delen ). Ook kunt u informatie vinden op de site van de VZVZ.

Contact

Spoednummer 0434501264
 

Huisartsenpraktijk Wijlre

Van Wachtendonckplein 20
6321 BG Wijlre
Telefoon:
0434501264
Receptenlijn:
0434501264
Fax:
0848707083
KvK:
51739763
Routebeschrijving >

over de praktijk