Eigen Risico

Eigen Risico

 

Iedereen ouder dan 18 jaar en in Nederland woonachtig, is verplicht een ziektekostenverzekering te hebben. Sinds 01-01-2014 is door de overheid bepaald dat iedereen, ouder dan 18 jaar, een eigen risico heeft van € 385 (voor 2016) op de ziektekostenverzekering. Dit eigen risico kan men verhogen of verlagen, daardoor zal de premie hoger of lager worden.

Onder het eigen risico valt alle Ziekenhuiszorg. De Huisartsenzorg valt niet onder het eigen risico. Echter als de huisarts de patiënt naar het ziekenhuis stuurt voor verdere diagnostiek dan valt dit wel onder het eigen risico. Dus hieronder valt ook röntgenonderzoek en bloedonderzoek, ook heb bloedonderzoek dat bij ons in de praktijk afgenomen wordt.

Alle onderzoeken die de huisartsenpraktijk zelf uitvoert vallen niet onder het eigen risico, doch als de huisarts materiaal (bloed/chirurgisch materiaal) naar het ziekenhuis stuurt valt dit weer wel onder eigen risico.

We proberen u zoveel mogelijk te informeren over de kosten die het eigen risico met zich mee brengen, doch de praktijk leert dat dit niet altijd lukt. Natuurlijk blijft staan dat als het niet duidelijk is, u de huisarts kunt vragen om nadere uitleg.

 

In de link vindt u de tarievenlijst zoals de Nederlandse Zorg Autoriteit deze vastgelegd heeft.

NZA Tarievenlijst

Contact

Spoednummer 0434501264
 

Huisartsenpraktijk Wijlre

Van Wachtendonckplein 20
6321 BG Wijlre
Telefoon:
0434501264
Receptenlijn:
0434501264
Fax:
0848707083
KvK:
51739763
Routebeschrijving >

over de praktijk