Osteoporose

 In het kader van de accreditatie hebben wij besloten de patienten met osteoporose te inventariseren. We gaan beginnen met de patienten die bekend zijn met osteoporose en die medicatie ontvangen hiervoor. Wij willen nagaan of hun behandeling nog wel volgens de laatste richtlijnen plaats vindt. Daartoe worden in eerste instantie mensen die reeds medicatie gebruiken aangeschreven en uitgenodigd op het spreekuur. Daarnaast gaan wij de mensen waarvan bekend is dat ze osteoporose hebben maar die daar geen medicatie voor ontvangen ook benaderen om te kijken of hun therapie nog wel up to date is.

 

herhaalrecepten