COPD

COPD (Chronische Obstructieve Longaandoeningen)

Wat is COPD?

COPD is een verzamelnaam voor chronische bronchitis en emfyseem. Deze ziekte van de longen ontwikkelt zich bij een deel van de rokers. COPD kent verschillende fases. Van de mensen met COPD heeft ongeveer 80% licht of matig COPD. de anderen hebben ernstig of zeer ernstig COPD. Om vast te stellen of er mogelijk sprake is van COPD, kan een arts een longfunctiemeting verrichten. Tijdens deze test wordt er in een apparaat geblazen dat onder andere meet hoeveel lucht er wordt uitgeblazen Als dit veel minder is dan normaal, dan weet de arts dat de longen niet goed genoeg werken. Naast de longfunctiemeting, is ook het klachtenpatroon van belang bij de diagnosestelling en het verdere verloop.

Het belangrijkste voor de behandeling van COPD is stoppen met roken. Alleen door te stoppen met roken wordt voorkomen dat de longen nog verder achteruit gaan. Dat stoppen met roken moeilijk is weet iedereen. De huisartsenpraktijk kan een ‘stoppen met roken’ begeleiding aanbieden. Het is uiteraard wel een voorwaarde dat de patiënt zelf ook gemotiveerd is om te stoppen met roken.

Naast stoppen met roken is regelmatig en verantwoord bewegen heel belangrijk voor patiënten met COPD. Om goed advies en begeleiding te geven op het gebied van bewegen, zijn er afspraken gemaakt met gespecialiseerde fysiotherapeuten.

Zorgverleners

De huisarts

De huisarts stelt als eerste de diagnose COPD en licht de patiënt in over zijn of haar ziekte. Vervolgens spreekt de huisarts een aantal onderzoeken af om te bepalen wat de ernst van de ziekte is. Op basis van de resultaten van het onderzoek, wordt er samen met de patiënt een behandelplan afgesproken. In dit behandelplan kunnen afspraken gemaakt worden over voorlichting door bijvoorbeeld de praktijkondersteuner. Daarnaast kan het voorkomen dat in het behandelplan ook afspraken over medicatie worden gemaakt.

De tweejaarlijkse controles zal de huisarts laten uitvoeren door de praktijkondersteuner. Het lichamelijk onderzoek wordt wel door de huisarts zelf verricht.

Als de huisarts en zijn team de situatie van de patiënt te gecompliceerd vinden kunnen ze patiënt doorverwijzen naar de longarts. Dat kan zijn voor eenmalig advies maar ook ter overname van de behandeling. De huisarts is eindverantwoordelijk voor alle zorg die de COPD patiënten krijgen zolang ze onder zijn hoede zijn.

 De doktersassistente

De doktersassistente maakt afspraken en regelt het spreekuur. Patiënten die de afspraak zijn vergeten worden door haar opgeroepen. Vaak verzorgt zij de herhaalrecepten. In veel praktijken wordt de assistente ook ingeschakeld bij het verrichten van het longfunctieonderzoek.

 De praktijkondersteuner

De praktijkondersteuner controleert de patiënt in opdracht van de huisarts. De nadruk ligt op preventie en op het voorkomen van een verdere achteruitgang van de longfunctie. Daarom geeft de praktijkondersteuner leefstijladviezen die gericht zijn op stoppen met roken, voeding en beweging. De praktijkondersteuner is de vraagbaak waar de patiënten met al hun vragen en problemen terechtkunnen.

Fysiotherapie

Bewegen is gezond. Juist voor mensen met COPD. Door lichaamsbeweging verbetert het uithoudingsvermogen. De spieren waarmee wordt ademgehaald, worden sterker en de benauwdheid verminderd. Verder vindt er sneller herstel plaats van een griep of verkoudheid. Bij voldoende beweging, blijft de patiënt ook op latere leeftijd langer zelfstandig. De huisarts zal in samenspraak met de patiënt bekijken of een verwijzing naar de fysiotherapie op zijn plaats is.

Longarts

Soms is het nodig voor de huisarts om overleg te hebben met een specialist. Op elk gewenst moment kan de huisarts advies inwinnen bij de longarts. Zo kan de patiënt zo lang mogelijk bij de huisartsenpraktijk blijven zonder dat er een doorverwijzing naar de specialist dient plaats te vinden. Bij de meer ernstige vormen van COPD kan de longarts aangeven dat het beter is als de patiënt in het ziekenhuis wordt behandeld.

Contact

Spoednummer 0434501264
 

Huisartsenpraktijk Wijlre

Van Wachtendonckplein 20
6321 BG Wijlre
Telefoon:
0434501264
Receptenlijn:
0434501264
Fax:
0848707083
KvK:
51739763
Routebeschrijving >

over de praktijk